Hiidet

 

Kuvaan ja tutkin  Hiisiä eli muinaisia pyhiä paikkoja Lappeenrannassa  sekä muualla Suomessa. 

Hiidet ovat vanhoja uhripaikkoja, joissa muinaiset suomalaiset ovat pyytäneet onnea ja terveyttä luonnonvoimilta. Pyhät luonnonpaikat ovat kansanperinteen tuntemia pitäjän, kylän, talon tai suvun luonnontilaisia uhripaikkoja. Suomesta tunnetaan lukematon määrä tällaisia paikkoja: pyhiä puita, kiviä, mäkiä ja kallioita ja lähteitä.

 Olen mukana  Hiisi-hankkeessa, jota hallinnoi Taivaannaula -yhdistys. Hankkeella pyritään  suojelemaan hiisiä sekä lisäämään hiisitietoutta.

 Muinaismuistolaki suojelee hiisiä, mutta tiedon puute uhkaa niiden säilymistä esimerkiksi rakennushankkeissa.Kuvausretkilläni olen todennut monen paikan jo hakatuksi.

Koen Hiisien kuvaamisen erittäin tärkeänä itselleni sekä kulttuurihistoriallisesti. 

 

28.3. vietetään hiisien päivää hiisitietouden lisäämiseksi.

Lisätietoja: //www.taivaannaula.org/perinne/hiisi/ .